Regenwaterrecuperatie Aqua Recup: Prijs

Hebt u een regenwaterput bij uw woning en zoekt u een systeem om uw regenwater of putwater te recupereren en te behandelen (zoals: regenwaterfilters, UV lampen, regenwaterpompen, …)? Stinkt uw regenwater (bijvoorbeeld: geur in uw toilet of de wasmachine)?

Dan kan Aqua Recup u zeker verder helpen. Maak kennis met onze kwaliteitsvolle regenwaterrecuperatie systemen:

Prijsofferte Ontvangen? – Ja:

Regenwaterrecuperatie systemen

Bespaar tot € 450 per jaar op uw leidingwaterfactuur. Dankzij slim gebruik van uw gratis regenwater!

Doe ook een beroep op Aqua Recup. Wij zijn actief over gans België.

regenwaterrecuperatie installateurs

regenwaterrecuperatie installateur Aqua Recup

Wat is regenwaterrecuperatie?

Regenwaterrecuperatie is het opvangen en filteren van regenwater of hemelwater, voor diverse huishoudelijke toepassingen. Zo kan het gebruik van leidingwater of stadswater beperkt worden. Dat levert tal van ecologische en economische voordelen op.

Regenwater kan net als gewoon stadswater voor heel wat zaken gebruikt worden. Zo kunt u er het toilet mee doorspoelen, de planten water geven, het terras schuren, de auto wassen, de was doen, enz.

Mits extra filtering, kan regenwater ook gebruikt worden voor de persoonlijke hygiëne. De kwaliteit van regenwater is doorgaans niet zo verschillend als die van stadswater, al is de samenstelling wel anders. Daarom wordt het afgeraden, en is het zelfs verboden om ervan te drinken.

regenwaterrecuperatiesysteem
regenwaterrecuperatiesysteem
regenwaterrecuperatiesysteem prijs
regenwaterrecuperatiesysteem prijs

Waarom regenwater gebruiken?

In België is er een overvloed aan regenwater. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. We verbruiken allemaal gemiddeld 120 liter water per dag. Als u overschakelt op regenwater, hoeft u daar maar de helft van te betalen. Het is de beste keuze voor uw portefeuille maar ook voor het milieu.

Besparen met regenwater

Door regenwater te recupereren kan u uw waterfactuur halveren. Een gemiddeld gezin kan zo tot € 450 per jaar besparen.

Uit ecologische overwegingen

Behoud van de grondwaterreserves

Onze grondwaterreserves worden meer en meer op de proef gesteld. Op sommige plaatsen komt het stadswater uit hele diepe grondlagen. Al dat boren eist zijn tol. Onze drinkwaterreserves geraken uitgeput en het kan leiden tot grondverzakkingen. Ook onze riolen zijn overbelast, wat overstromingen kan veroorzaken.

Minder schadelijke stoffen in het water

Dankzij regenwaterrecuperatie kunnen de dosissen wasmiddel en andere reinigingsproducten gehalveerd worden. Reinigingsmiddelen werken veel efficiënter in regenwater dan in stadswater, omdat regenwater nauwelijks kalk bevat. Zo komen er een stuk minder schadelijke stoffen in het milieu terecht.

Gebruikt u regenwater, dan verkleint u automatisch ook uw ecologische voetafdruk.

regenwater hemelwater

Wat zijn de voordelen van regenwaterrecuperatie?

Het allergrootste voordeel van regenwater, is natuurlijk dat het volledig gratis is. Het water komt letterlijk uit de lucht gevallen. Toch zijn er nog heel wat andere redenen die regenwaterrecuperatie en regenwaterbehandeling de moeite waard maken. Hieronder sommen we ze voor u op.

1. Regenwater is altijd beschikbaar

In België regent het bijna wekelijks. Daar durven we wel eens over klagen, maar eigenlijk is het een voordeel. Regenwater is altijd en overal gratis beschikbaar. Daarmee geraakt uw persoonlijke waterreserve nooit uitgeput.

2. Drastisch besparen op uw drinkwaterfactuur

In principe zou u de helft van uw huidig waterverbruik door regenwater kunnen vervangen. Dankzij regenwaterrecuperatie kan u drastisch besparen en uw drinkwaterfactuur halveren.

3. Uw ecologische voetafdruk verkleint

Gebruikt u thuis regenwater, dan draagt u bij tot het behoud van de grondwaterreserves.

4. Regenwater is zacht water

Regenwater is zacht water en dus kalkvrij. Voor veel mensen is hard leidingwater een groot probleem. De kalk in het water kan veel schade aanrichten. Gebruikt u regenwater? Dan verlengt u automatisch de levensduur van tal van elektrische huishoudtoestellen en beschermt u de infrastructuur van uw woning.

5. Minder vervuiling in het water

Op de meeste plaatsen in België stroomt er hard water door de leidingen. Een van de vele nadelen daarvan, is dat schoonmaakproducten minder effectief zijn. Dat komt door de hoge concentratie kalk. Kalk verstoort de werking van zepen en van schoonmaakproducten. Daarom moet u bijvoorbeeld dubbel zoveel, of meer wasmiddel gebruiken in hard water. Al die extra dosissen in het afvalwater, komen in de natuur terecht.

Waarvoor kan u regenwater gebruiken?

Regenwater kent veel toepassingen. Dankzij geavanceerde filters worden die toepassingsmogelijkheden zelfs nog uitgebreid. Hieronder ontdekt u waarvoor u regenwater allemaal kan gebruiken: regenwaterbehandeling.

Het toilet doorspoelen

Een gemiddeld toilet verbruikt 10 liter spoelwater bij elke spoelbeurt. Dat is ongeveer evenveel als een volledig pak water. Zonde dat er zoveel kostbaar leidingwater in het toilet verdwijnt. Uw toilet aansluiten op regenwater, zal dan ook een groot verschil maken op uw waterfactuur. Daarnaast hebt u ook het voordeel dat uw toilet niet meer verkleurt, omdat er geen kalk meer in het water zit.

Wassen met regenwater

Regenwater bevat geen kalk, het is ‘zacht water’. Ook zacht voor uw kleren dus. Wie de was kan doen met regenwater, heeft geen wasverzachter nodig en moet minder wasmiddel gebruiken. Ook voor de wasmachine zelf, is dit een groot voordeel. Dankzij het kalkvrije regenwater is ze niet vatbaar voor de schadelijke gevolgen van kalk. Een wasmachine gaat dus veel langer mee, als ze aangesloten is op regenwater.

De schoonmaak

Ramen wassen, de vloer dweilen, het sanitair schrobben, het kan allemaal met regenwater. Gratis en voor niks. Bovendien laat dit water geen sporen na (in tegenstelling tot leidingwater dat veel kalk bevat). Dankzij regenwater zijn opgedroogde kalkdruppels die uw glaswerk en uw sanitair ontsieren, verleden tijd.

Auto wassen

De auto wassen is een van die zaken waarbij er veel water verbruikt wordt. Hebt u thuis een buitenkraantje? Dan kan u hier handig gebruik van maken om uw auto mee te wassen.

De tuin besproeien

Planten houden van regenwater. Regenwater heeft een hoge zuurtegraad en bevat nauwelijks opgeloste stoffen. Daardoor kunnen de voedingsstoffen beter opgenomen worden. De natuurlijke temperatuur van het regenwater is ook aangenamer voor de planten.

Waarvoor kan u regenwater niet gebruiken?

Regenwater mag u niet drinken

Regenwater kent veel toepassingen maar het heeft natuurlijk ook enkele beperkingen. Omdat het bacteriën kan bevatten, wordt het afgeraden om te drinken. Het is ook bij wet verboden. Om die reden poetst u uw tanden ook beter niet met regenwater.

Regenwater is niet geschikt om mee te koken

Om gerechten of dranken te bereiden, gebruikt u best geen regenwater. Daarvoor moet u stadswater gebruiken. Sluit uw regenwater dus niet aan op uw keukenkraan.

Afwassen met regenwater doet u beter niet

Ook afwassen doet u beter met stadswater. Als er bacteriën in het water zitten kunnen ze achterblijven op het servies.

Douchen en baden met regenwater kan wél, mits grondige filtering

Nog meer besparen

Tegenwoordig bestaan er geavanceerde waterfilters, die het regenwater of hemelwater op verschillende manieren filteren. Daardoor kan u nu ook zorgeloos douchen en baden in regenwater. Het beste is een combinatie van filters. Een voorfilter die het grof vuil tegenhoudt, een filter met actieve koolstof die chemicaliën uit het water verwijdert en een UV-filter die bacteriën en micro-organismen neutraliseert. Dankzij deze combinatie van waterfilters kan u perfect douchen of baden met regenwater. Wat u ook een aanzienlijke besparing zal opleveren.

Beter voor huid en haar

Douchen of baden met regenwater is een stuk zachter voor uw huid en haar. Wie van stadswater overschakelt op regenwater of hemelwater, is aangenaam verrast door het effect op huid en haar. Voor mensen met een gevoelige huid is dat een extra groot voordeel. De huidconditie verbetert aanzienlijk met kalkvrij regenwater.

Waaruit bestaat een regenwaterrecuperatiesysteem?

Een regenwaterrecuperatiesysteem bestaat uit verschillende zaken:

1. Een regenput, tank of reservoir

Hebt u thuis al een regenput of iets dergelijks? Een ondergronds of bovengronds reservoir om het regenwater of hemelwater in op te vangen? Dat is de eerste stap.

Hoe groot moet mijn regenput zijn?

Hoe groot het volume van uw regenput of waterreservoir moet zijn, hangt van 2 factoren af:

 • dakoppervlakte
 • hoeveelheid regenwater die u zal gebruiken

Om efficiënt te zijn, heeft een regenput of regenwaterreservoir best een minimum volume van 5000 liter.

2. Aparte waterleidingen

Een regenwaterrecuperatie systeem wordt aangesloten op afzonderlijke waterleidingen. Die moeten volledig gescheiden zijn van het stadswater. Dat is noodzakelijk om besmetting te voorkomen. Om die reden zijn wisselkranen of mengkranen verboden. Voor de recuperatie van regenwater of hemelwater moet u dus aparte waterleidingen en aparte kranen voorzien.

Kunststof is beter dan koper

De waterleidingen zelf, bestaan bij voorkeur uit kunststof. Regenwater is ‘zacht water’ en heeft een grote zuurtegraad. Daardoor kunnen koperen waterleidingen roesten.

3. Een regenwaterpomp

In de meeste gevallen, ligt het regenwaterreservoir lager dan de aftappunten (kranen). Het regenwater wordt dan naar boven gestuurd met een regenwaterpomp. Een goede regenwaterpomp, is de basis van een efficiënt regenwatersysteem. Contacteer Aqua Recup voor meer informatie en ontdek de Aqua Recup waterpompen.

4. Een waterfilter of een combinatie van waterfilters

De keuze van uw waterfilter, hangt in de eerste plaats af, van waarvoor je het regenwater wil gebruiken. Hoe meer filters, hoe meer toepassingsmogelijkheden. Ten tweede zijn ook de omgevingsfactoren van belang. Het beste wat u kan doen, is meerdere filters combineren.

Voorfilter: dient om grof vuil zoals takjes en bladeren tegen te houden.

Actieve koolfilter: houdt schadelijke chemicaliën en nitrieten (meststoffen) tegen.

UV-filter: Deze filter is een lamp waarmee het water bestraald wordt. Zo worden bacteriën en micro-organismen uitgeschakeld, nog voor ze zich kunnen vermenigvuldigen.

5. Infiltratiesysteem

Waarom moet ik een infiltratiesysteem voorzien?

Regen maakt deel uit van de natuurlijke watercirculatie. Omdat er in ons land zoveel verharde ondergronden zijn, kan het regenwater niet overal in de grond dringen. Dat is een van de redenen waarom onze grondwaterreserves schaarser worden. Daarnaast is er ook het risico op grondverzakkingen en overstromingen omdat onze riolen overbelast zijn.

Overtollig regenwater moet naar de natuur terugvloeien, dat is het principe van een infiltratiesysteem. Zo kan het regenwater in de bodem sijpelen en worden de grondwaterreserves aangevuld.

Wat zegt de wet?

Bij een nieuwbouw of bij grote renovatiewerken, is een infiltratiesysteem zelfs verplicht. De regering heeft die maatregel getroffen om de grondwaterreserves te beschermen. Hebt u een tuin? Dan kan u het overtollige water automatisch laten afvloeien. Zo niet, dan moet u een infiltratiesysteem voorzien.

6. Wat is een buffersysteem?

In bepaalde gevallen is het verplicht om een zogenaamd ‘buffersysteem’ te installeren. Dat is zo, als uw woning in een drinkwatergebied gelegen is (beschermd gebied). Meestal zijn dit lager gelegen gebieden die bij zware regenval dreigen te overstromen. Een buffersysteem dient om overtollig regenwater tijdelijk op te vangen, om het daarna vertraagd af te voeren. Of uw huis in een beschermd gebied ligt, kan u navragen in uw gemeente.

Vergeet niet om uw regenwatersysteem te laten keuren

In principe is het zo, dat u geen regenwater of hemelwater mag gebruiken vooraleer uw regenwatersysteem gekeurd is. Dat is verplicht. Contacteer uw watermaatschappij of uw gemeente om een keurder te laten komen. Daarna kan u zorgeloos genieten van gratis regenwater.

Regenwaterrecuperatie Aqua Service
Regenwaterrecuperatie Aqua Service

Aqua Recup : Regenwaterrecuperatie

Aqua Recup maakt deel uit van de groep Aqua Service Systems. We zijn een familiebedrijf met ruim 50 jaar ervaring in waterbehandeling. Ons gamma is dan ook heel uitgebreid. We behandelen o.a. kalkrijk water met waterverzachters en ijzerhoudend water met ontijzeraars. Met onze drinkwatersystemen bieden we drinkwater aan van de beste kwaliteit. Voor de behandeling van regenwater, ontwikkelden we ‘Aqua Recup’.

Kwaliteit en service staan hoog bovenaan onze lijst. Al onze producten bestaan uit hoogwaardige materialen en zijn duurzaam ontwikkeld in eigen beheer. Ook de installatie en het onderhoud nemen we voor onze rekening. Daardoor kunnen we een goede dienst-na -verkoop en een lange garantieperiode aanbieden.

Waarvoor kan u bij Aqua Recup terecht?

Wil u graag uw regenwater filteren zodat u de toepassingsmogelijkheden ervan kan uitbreiden? Dan bent u bij Aqua Recup aan het juiste adres. Onze regenwatersystemen kunnen zowel voor platte als voor hellende daken toegepast worden. Vooraleer we u kunnen verder helpen, zijn er enkele vereisten.

Uw regenwater stinkt? Putwater stinkt? Regenwater ontgeuren? … Kies nu voor Aqua Recup.

Voorwaarden voor installatie

 • een regenwaterput of een reservoir waarin u regenwater opvangt, met een minimum
 • volume van 5000 liter
 • aparte waterleidingen

Wat doet Aqua Recup?

Eens u een regenput of regenwaterreservoir + waterleidingen geïnstalleerd hebt, kunnen we bij u langskomen. Wij installeren de regenwaterpompen en de filters. Ook voor het onderhoud kan u bij ons terecht. Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat.

Onze regenwaterpompen

Een degelijk regenwaterrecuperatiesysteem staat of valt met de kwaliteit van de regenwaterpomp. Het is de basis van een efficiënt regenwatersysteem. Een goede regenwaterpomp voert het regenwater traag en geruisloos aan. Onze regenwaterpompen zijn van de hoogste kwaliteit en bestaan uit hoogwaardige materialen. Dankzij de trage aanvoer van het regenwater blijft het zwevend vuil op de bodem blijft liggen.

Scala II

 • perfect gebalanceerde waterdruk
 • geruisloos
 • energiezuinig
regenwaterpomp
regenwaterpomp

Onze regenwaterfilters

Ons gamma bestaat uit 3 soorten regenwaterfilters. Elke filter heeft een verschillende werking. Ze worden gecombineerd voor een optimale zuivering. Welke filter of welke combinatie van filters voor u geschikt is, hangt af van diverse omgevingsfactoren. Onze Aqua Recup specialisten bieden u advies op maat.

 • Voorfilter: houdt grof vuil zoals bladeren, takjes en zand tegen;
 • Filter met actieve koolstof: haalt schadelijke chemicaliën en andere stoffen (bv. nitraten of meststoffen) uit het water;
 • UV-filter: neutraliseert bacteriën en micro-organismen in het regenwater.

Regenwater filtersystemen

Basis: Rain Master

 • 3 in 1 regenwaterfilter – systeem
 • bestaat uit een voorfilter, een primaire filter en een actiefkoolfilter
 • verwijdert grof vuil, fijn vuil en chemicaliën
 • neutraliseert geuren en kleuren uit uw regenwater

Premium waterfilter

 • 3 in 1 regenwaterfiltersysteem
 • bestaat uit een voorfilter, een actiefkoolfilter en een UV-filter
 • verwijdert grof vuil, fijn vuil, chemicaliën en schakelt bacteriën en micro-organismen uit
 • neutraliseert geuren en kleuren uit uw regenwater

Scavenger

Rottende bladeren en ander organisch materiaal kunnen het water extra vervuilen. Bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving. Vaak heeft dit regenwater ook een onaangename geur en kleur. De Scavenger is een allesomvattende oplossing voor dit type regenwater.

 • totaaloplossing voor sterk vervuild regenwater
 • neutraliseert geuren en kleuren (zelfs van sterk verkleurd water)
 • verwijdert grof vuil, fijn vuil, chemicaliën en schakelt bacteriën en micro-organismen uit
 • houdt de zuurtegraad op peil

Losse filters

Actiefkool

 • haalt schadelijke chemicaliën regenwater.
 • verkrijgbaar in verschillende volumes
 • gemakkelijk bij te vullenUV-lamp

UV-lamp

 • verkrijgbaar in verschillende volumes
 • schakelt bacteriën en micro-organismen uit 
regenwaterfilter regenwaterbehandeling
regenwaterfilter regenwaterbehandeling
regenwaterbehandeling putwater stinkt
regenwaterbehandeling putwater stinkt

Hebt u al een regenwatertank of een regenput met aparte waterleidingen? Wil u uw regenwater graag filteren en behandelen? Dan bent u bij Aqua Recup aan het juiste adres. Wij leveren regenwaterpompen, waterfilters, regenwaterrecuperatiesystemen, UV-lampen, enz.

Contacteer Aqua Recup voor een vrijblijvende offerte.

Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat.